неделя, 21 декември 2008 г.

„Мъжът на годината” проля истински мъжки сълзи


Мъжьт на година¬та", волейболни¬ят ас Пламен Константинов плака на церемонията във Воен¬ния клуб. Той се развъл¬нува много силно, кога¬то на сцената се появи неговият баща Георги. С уникална сабя, на която е гравирано името му, и бутилка 60-годиш¬но уиски "Джони Уокър" си тръгна Гибона. Зара¬ди старо поверие той от¬купи сабята от баща си с монета от 1 лев.
Присъствието на родителя във Военния клуб беше една от най-голе¬мите и дълго пазени тай¬ни около церемонията "Мъж на годината". Поя¬вата на Георги Констан¬тинов в компанията на 2-годишния племенник на Гибона развълнува до сълзя "Мъжа на пади¬ната":'Връщайки се към т.нар. ^"тестостеронов скандал" по време на Олимпиадата, "Георги Константинов. също бивш спортист, успокои сина си, че високият тестостерон му е по нас¬ледство Заради него и на Константинов-стар-ши са му правили до¬пинг проби през години¬те, но те винаги били от¬рицателни. Специалис¬тите констатирали само "повишен тестостерон1'.
След тези думи Пла¬мен Константинов обя¬ви, че посвещава отли¬чието на баща си - най-достойния човек, който му е дал пример в живо¬та.
Освен Гибона за "Мъж на годината" бя¬ха номинирани футбо¬листът Димитър Берба-тов и режисьорът Явор Гърдев» Десетката. се допълва от Георги Ки¬тов, Григор Димитров, Георги Първанов, Йор-дан Йовчев, Даниел Вълчев, Вили Казасян и Стефан Данаилов.

kliuki.net

Няма коментари: