четвъртък, 26 февруари 2009 г.

Наоми Кембъл се бори срещу рака


Вече бли­зо две десе­тилетия Нао­ми Кембъл не слиза от пиедестала на световни­те топмодели. И от скан­далните светски хро­ники. Черна­та перла на модния по­диум заради необуздания си нрав че­сто се за­бърква не са­мо в афери с известни и богати мъже, но и в сблъ­съци със закона. И въ­преки това на своите 38 години про­дължава да бъде един от най-скъпо платените мо­дели в света. Тези дни оба­че медиите видяха Наоми в съвсем друга светлина. Мултимилионерката от­кри спонсориран от нея център за борба с рака в лондонска болница. И раз­кри дълго пазена тайна. Наоми бе поканила на тържеството майка си Вале­ри, която е излязла побе­дител в тежка битка с коварното заболяване. При­състващите бяха възхите­ни от външния вид на Валери Кембъл, която ре­дом с дъщеря си изглежда­ше като нейна сестра. Валери, която е родила Нао­ми на 18 години в Лондон малко след като се преселила на Острова от Ямай­ка, е била танцьорка и ма­некенка. Тя така и не е раз­крила досега кой е бащата на супермодела.


www.kliuki.bg

Няма коментари: