четвъртък, 9 април 2009 г.

Глоба за куче в пещера

Глоба от 500 лв. до 10 хил. лв. ни чака, ако влезем с домашния си любимец в пещера със свободен достъп. Това предвижда законопроектът за пещерите, внесен от независимия депутат Петър Берон и Георги Божинов от Коалиция за България. Изключение ще се прави само за кучета водачи на незрящи и за провеждане на спасителни акции. Санкции в този размер ще се налагат и ако замърсяваме или драскаме стените, ако предизвикваме твърде голям шум, убием пещерно животно или използваме запалка. Според законопроекта всеки, който при строителни или други разкопни дейности открие пещера или част от нея, ще бъде длъжен в тридневен срок писмено да уведоми за това министъра на околната среда и водите. В противен случай ще отнася глоба. В пещерите обаче ще бъде разрешено да се снимат филмови и видеопродукции. Специална охрана пък ще има за скалните отвори, в които няма да бъде позволен свободен достъп.

Няма коментари: